Kế hoạch ứng dụng CNTT trong trường tiểu học

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong trường tiểu học

KẾ HOẠCH

Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019

Căn cứ kế hoạch số 34/KH-PGD&ĐT ngày 1/10/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018 – 2019, trường tiểu học Tân Khánh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019 như sau:

  1. Các nhiệm vụ trọng tâm:
  2. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau:

  1. – Tiếp tục triển khai kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020”, định hướng đến năm 2025.

Tải về

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm itfullcrack.com

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *